Isten szolgája Márton Áron püspök vallásos székely, földműves családból származott. 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson. Édesapja Márton Ágoston, édesanyja Kurkó Julianna. Tanulmányai befejezése után 1924. július 6-án Majláth püspök Gyulafehérváron szentelte pappá. Közben részt vett a világháborúban. Emberismeretet és élettapasztalatot szerzett. Különböző papi munkát végzett: segédlelkész, hittanár, szórványlelkész, püspöki irattáros. Kolozsvárott az egyetemisták lelkiatyja. Megalapította és szerkesztette az "Erdélyi Iskola" c. pedagógiai folyóiratot. Mint a Katolikus Népszövetség igazgatója, az erdélyi katolikusok lelki vezetője lett. Kolozsvári plébános, főesperes és székesegyházi kanonok. XI. Pius pápa 1938. december 24-én kinevezte gyulafehérvári megyéspüspöknek. 1939. február 12-én Andrea Cassulo nuncius szentelte püspökké Kolozsvárott.

Hatzack Lukácsovits Magda festménye - a művésznő szívélyes engedélyével

   Márton Áron, Erdély püspöke

 

 Marton Aron  JELMONDATA: Non recuso laborem! Nem vonakodom a munkától!

 

Hosszú püspöksége alatt népe fennmaradásáért, hívei hithűségéért küzdött és szenvedett. A II. Bécsi Döntés egyházmegyéjét két részre osztotta. Áron püspök Dél-Erdélyben maradt. Ő tiltakozott először a magyarországi zsidók üldözése ellen. A kommunista hatalom, az istenhit fölszámolására és a nemzeti kisebbségek korlátozására törekedett. Államosították az iskolákat, a görög katolikus egyházat megszüntették, a szerzetesrendeket betiltották, a nunciust kiutasították. Áron püspök látta a jövőt: papjait és híveit felkészítette a szenvedésre. 1949. június 21-én letartóztatták. Végigszenvedte Erdély szigorú börtöneit. Kiszabadulása után, 1955. március 25-én átvette egyházmegyéje kormányzását. Egy tollvonással megszüntette a békepapi mozgalmat. 1957-1968-ig szobafogságra ítélik. A kényszerlakhely megszűnése után szabadon kormányozta egyházmegyéjét. Püspöksége alatt csak 1970-ben látogatott először Rómába. Rákbetegségét éveken át fájdalomcsillapító nélkül, türelemmel viselte. 1980. szeptember 29-én halt meg. A székesegyház kriptájába temették. 

 

                   Kezdivasarhely        Gelence       Szaszregen

                           Kézdivásárhely                               Szászrégen                               Gelence

 

 

Marton Aron

    IMA

    Istenünk, Te Áron püspököt arra választottad ki,

    hogy igazságodnak őre,

    az üldözötteknek védelmezője,

    és népednek jó pásztora legyen.

    Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük,

    tanítása és példája világító JEL legyen

    mindannyiunk számára. Ámen.

 

 

Több információ Márton Áronról, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapján.

ma logo

 

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Márton Áron. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting