Adományok

adomanyok

        Tartományunk mindig fogad bármilyen jó szándékkal felajánlott adományt, gondoskodunk annak méltó helyre való kerüléséért, eljutatjuk és átadjuk azoknak akik igazán rászorultak és hiányt szenvednek. Ilyen szándék esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk. Köszönjük.

Adományát személyesen is eljutathatja hozzánk, vagy használhatja a Kovásznán nyitott számlaszámunkat is, az adományról adománylevél kerül majd kiállításra.

Név: ASOCIATIA SZENT GELLERT LOVAGREND MARTON ARON ERDELYI TARTOMANY

Számlaszám: RO77 BRDE 150S V201 1978 1500 (RON)

Számlaszám: RO73 BRDE 150S V201 1986 1500 (HUF – Forint)

Bankfiók: BRD COVASNA

SVIFT Kód: BRDEROBU

Egyesület adószáma: 28956836


 

2013. október - Látogatás a kézdivásárhelyi otthonba

       Lovagrendünk 2013. szeptember hónapjában adománygyűjtést szervezett a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület által működtetett otthon számára. Sok jó ember segítségével sikerült összegyűjteni és átadni egy adományt, amely élelmiszert, ruhát, számítógépet, televíziót, játékokat stb. tartalmazott. Mindenkinek hálás köszönet aki támogatta a gyűjtést. Isten fizesse!

2

 

2012. November

       A lovagrendünk közvetítésével, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor líceum 35. darab Szent Bibliát tartalmazó adományt kapott, amelyet az iskolában tanuló gyermekek használhatnak. Köszönjük azoknak akik segítettek az adomány létrejöttében és eljutatásában.Külön köszönet Jókai István és Kiss János Tamás lovagoknak!

 biblia

 2008. SZEPTEMBER

A lovagrend 2008 szeptember 15-én meglátogatta a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kovásznai Boldog Apor Vilmos gyerekotthonát és szerény adományt adott át, hogy az ott lévő 46 gyerek könnyebben megkezdhesse a iskolát. Füzetek, íróeszközök, iskolai felszereléseket sikerült eljutatni az otthonba!

Isten fizesse adományaikat!

   4    3


 

2008. MÁJUS 29.

A magyarországi Nemzeti Tankönyvkiadó nagy értékű ajándékát és más kisebb értékű ajándékokat jutatott el a lovagrend a moldvai Lujzikalagori csángó gyermekeknek.


 

2007. NOVEMBER

Az erdélyi lovagok kezdeményezésére, jóakaratú emberek egy csoportja adomány gyűjtésbe kezdett Magyarországon az erdélyi gyerekotthonok és rászorulók megsegítésére. Decemberbe összegyűlt egy kis kamionnyi termék - színes televíziók, ruhák, hűtőszekrény, mosógép, bútor, tűzhely, könyv, játék, iskolai felszerelések és egyéb termékek, amelyeket decemberbe sikerült is kiszállítani Erdélybe, amelyeket december és január folyamán szétosztottunk.

Köszönetünket fejezzük ki a következő embereknek:

   • Tóth Imre, balatonszabadi katolikus kántornak, az adományozás megszervezését és sikeres lebonyolítását,
   • Dóra Zoltán kaposvári barátunknak, aki ingyen és bérmentve, saját kamionjával elszállítatta Erdélybe az adományt,
   • Bara Adolf atyának, az önzetlen hozzáállást,
   • Dr. Koch Béla háziorvosnak, az igazolást,
   • Cserbakői Endrének, a "sok" televízió készüléket,
   • Szent Ferenc Szegénygondozó Nővéreknek - Mária Rita nővérnek, a nem kevés munkát, a rengeteg adományt,
   • Kincskereső Általános Iskola vezetőségének és tantestületének, az iskolai felszereléseket, könyveket, továbbá
   • Kassay Olivérnek,
   • Hosszú Endrének,
   • Hosszú Szabolcsnak és mindenkinek - akiket nem szándékosan kifelejtettünk a felsorolásból - Isten fizesse!

 

Kovásznai harangszentelés

2008. ÁPRILIS 20.

Adományozók, támogatók névsora:

   • Abonyi Elvira;
   • Andriszek Marianna;
   • Antal Árpád képviselő;
   • Auszmann Barbara;
   • Bagoly Zsolt;
   • Balogh Miklós;
   • Bányai Bibor;
   • Bányai Csilla;
   • Bara Krisztina;
   • Barillo Martha;
   • Bartucz Lajos;
   • Benkő Pálma;
   • Bodnár Gáborné;
   • Cser Irén;
   • Dani Cs.Tibor;
   • Dékány László, Magyarország;
   • Domokos Ernő lovag;
   • Dóra Zoltán, Kaposvár;
   • Dr. Kerekes Judith;
   • Dr. Kovács Zita;
   • Esik Ágnes;
   • Esik Róbert;
   • Felsővályi Alice;
   • Felsővályi Flóra;
   • Gocz Elvira, Franciaország;
   • Györök Józsefné;
   • Halász Cs. Sándor;
   • Harsányi Cs.;
   • Horvath Mary;
   • Ifj. Gondos István;
   • Imreh János és Kelemen Ilona;
   • Jánó Árpád, kormányzó, 
   • Jánó Sándor lovag;
   • Kakas Árpád;
   • Kazella Ferencné;
   • Kelemen Beatrix;
   • Kercsó Ferenc kántor;
   • Kerkay Emese;
   • Kerkay László;
   • Kertész Edit;
   • Kertész Panni;
   • Koczán Józsefné;
   • Kormann Frigyes;
   • Kovács Emőke;
   • Kovács Tamás;
   • Kovács Gyula;
   • Labancz Ibolya;
   • Ladányi Frigyesné;
   • Lőrincz Zsigmond; Kovászna polgármestere
   • Mácsai Ádám lovag;
   • Magyar Kálmán;
   • Majestic Viktória;
   • Mánássy Ferenc-Margaret;
   • Marshall Cs.;
   • Marshall László;
   • Márton Anikó;
   • Mikós Tóth És Cs.;
   • Mr.&Mrs.Joseph Petrocz;
   • Munkácsy Kovács László
   • Nagy Ákos L.;
   • Olosz Etelka;
   • Onody Tomi;
   • Pándi György;
   • Pándi Árpád;
   • Panyi Cynthia;
   • Pavlovits Béla - Ágnes;
   • Pócsai István;
   • Radics Sándor;
   • Sárközi Frank;
   • Schweighardt István Ilona;
   • Sóti J.F.;
   • Stephen Devald;
   • Szabó Jánosné;
   • Szent Gellért Lovagrend, Kaposvár;
   • Szent István Egyházközség hívei, Passaic, New Jersey, USA;
   • Szent István katolikus kórus, Kovászna;
   • Tamás Cs.;
   • Tamás Sándor képviselő;
   • Tiger Julianna;
   • Toth George;
   • Toth György;
   • Vajna Ildikó;
   • Vas László plébános, Passaic, New Jersey, USA;
   • Zsuffa Levente.

Köszönet:

   • Kercsó Zita "kántornéninek", a harang nagyon szép diszítéséért;
   • Réti László-nak, a harang elhozataláért;
   • Bartos Barnának a harang oltár előtt való elhelyezésében nyújtott segítségéért, és a toronyba való felviteléért;
   • A kovásznai híveknek, a helyi római katolikus egyháztanácsnak;

És mindenkinek akit a véletlen folytán kifelejtettünk a felsorolásból. Köszönet.

Istennek legyen hála!

Elérhetőségeink

elerhetosegeink

 

 

Közösségünk jelenleg 27 lovagból, 9 lovaghölgyből, 2 lovagjelöltből és 2 tiszteletbeli lovagból áll.

 

Lovagrendünk vezetése:

Jánó Árpád úr
kormányzó

Imreh János úr
 kancellár

Jókai István úr
szenátor

Kelemen Tibor úr
szenátor


Lovagrendünk lelki vezetője:

T. Papp Márton
prior

 

 

A lovagrend székhelye:

Papolc község 22 szám,

527186 Kovászna megye - Románia

Telefon: +40/367804002

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezési lap letöltése!

 

 

Írjon nekünk e-mailt:

Az ön e-mail címe:
E-mail témája:
Üzenete számunkra:

Márton Áron

Isten szolgája Márton Áron püspök vallásos székely, földműves családból származott. 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson. Édesapja Márton Ágoston, édesanyja Kurkó Julianna. Tanulmányai befejezése után 1924. július 6-án Majláth püspök Gyulafehérváron szentelte pappá. Közben részt vett a világháborúban. Emberismeretet és élettapasztalatot szerzett. Különböző papi munkát végzett: segédlelkész, hittanár, szórványlelkész, püspöki irattáros. Kolozsvárott az egyetemisták lelkiatyja. Megalapította és szerkesztette az "Erdélyi Iskola" c. pedagógiai folyóiratot. Mint a Katolikus Népszövetség igazgatója, az erdélyi katolikusok lelki vezetője lett. Kolozsvári plébános, főesperes és székesegyházi kanonok. XI. Pius pápa 1938. december 24-én kinevezte gyulafehérvári megyéspüspöknek. 1939. február 12-én Andrea Cassulo nuncius szentelte püspökké Kolozsvárott.

Hatzack Lukácsovits Magda festménye - a művésznő szívélyes engedélyével

   Márton Áron, Erdély püspöke

 

 Marton Aron  JELMONDATA: Non recuso laborem! Nem vonakodom a munkától!

 

Hosszú püspöksége alatt népe fennmaradásáért, hívei hithűségéért küzdött és szenvedett. A II. Bécsi Döntés egyházmegyéjét két részre osztotta. Áron püspök Dél-Erdélyben maradt. Ő tiltakozott először a magyarországi zsidók üldözése ellen. A kommunista hatalom, az istenhit fölszámolására és a nemzeti kisebbségek korlátozására törekedett. Államosították az iskolákat, a görög katolikus egyházat megszüntették, a szerzetesrendeket betiltották, a nunciust kiutasították. Áron püspök látta a jövőt: papjait és híveit felkészítette a szenvedésre. 1949. június 21-én letartóztatták. Végigszenvedte Erdély szigorú börtöneit. Kiszabadulása után, 1955. március 25-én átvette egyházmegyéje kormányzását. Egy tollvonással megszüntette a békepapi mozgalmat. 1957-1968-ig szobafogságra ítélik. A kényszerlakhely megszűnése után szabadon kormányozta egyházmegyéjét. Püspöksége alatt csak 1970-ben látogatott először Rómába. Rákbetegségét éveken át fájdalomcsillapító nélkül, türelemmel viselte. 1980. szeptember 29-én halt meg. A székesegyház kriptájába temették. 

 

                   Kezdivasarhely        Gelence       Szaszregen

                           Kézdivásárhely                               Szászrégen                               Gelence

 

 

Marton Aron

    IMA

    Istenünk, Te Áron püspököt arra választottad ki,

    hogy igazságodnak őre,

    az üldözötteknek védelmezője,

    és népednek jó pásztora legyen.

    Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük,

    tanítása és példája világító JEL legyen

    mindannyiunk számára. Ámen.

 

 

Több információ Márton Áronról, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapján.

ma logo

 

Mária énekek

maria enek

A Mária énekek meghallgatásához kérjük, kattintson az énekek előtt található  lejatszo ikonra és elindul a lejátszás. Az ének megállítására szintén a ikonra kell kattintani, majd más éneket lehet választani.


 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

 

Figyelem!

Az itt meghallgató énekek tulajdonunkat képezik.

Csak és kizárólag otthoni meghallgatásra engedélyezettek.

Bármilyen más felhasználásra kérjük lépjen kapcsolatba velünk!

Alapszabály

alapszabaly

Az Alapszabály feltöltés alatt áll, kérjük látogasson vissza később!

Köszönjük megértését!

További cikkeink...

 1. Napi útravaló
2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Imáink. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting