Rekollekciós nap a lovagrendben

 

      Rekollekciós napot tartott a lovagrend Imecsfalván. A rekollekció Szentmise bemutatásával kezdődött, amelyet T. Papp Márton atya mutatott be a lovagrend tagjainak és a meghívott vendégek jelenlétében. A Szentmise után kezdődött a lelki nap, amely a lovagok és a vendégek lelkét üdítette fel és sok értékes üzenettel töltötte el, utravalónak a következő napokra és hetekre. A lelki napo szentségimádással és szentségi áldással zárult.

Csodálatos nap volt! Deo gracias!

SAM 0335 SAM 0339 SAM 0342

Ferenc Pápa

ferenc pápa

Bajtai Erzsébet

 

R.I.P. Bajtai Erzsébet!

Elhunyt a kolozsvári onkológiai kórházban Bajtai Erzsébet, Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet felesége!

A nagykövet asszony és a lovagrendünk nagyon jó kapcsolatot ápolt, sok közös karitatív rendezvényen, ünnepen vettünk részt. Halálhíre megrázta közösségünket. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat és majdan boldog feltámadást!

bajtai

 Kedves Erzsébet asszony! Nyugodjál békében!

Húsvéti üzenet

husvet2

 

       A szokásos keresztény köszöntéssel idézem fel a Húsvét ünnepét, mivel a legősibb keresztény hitvallások közé tartozik. Megvalljuk e köszöntésben, hogy Jézus a Krisztus, Kristos görögül, aki a 72 Ószövetséget fordító zsidó értelmezésében a Mindenható Istent jelenti, aki a teremtő Isten. Így Jézus személyes neve mellett ott találjuk méltóságát, életünkben betöltött szerepét.

Ezáltal Jézus nevének emlegetése nem egy megszokott köszönési mód, sem teológizálás Jézus személye körül, hanem a mindennapokban életszükségletként megjelenő életforrás az üzenete. Szent János 20,1-19 szerint a kételyekből a megbizonyosodásig eljutott szemtanuk vallomása, akik ugyancsak kételyekkel élték meg nagypéntek után az üresen talált sir valóságát. Mária Magdolna, aki mindvégig elkísérte Jézust a keresztúton és látta meghalni Őt most a sírhoz érve kijelenti Péternek:”Elvitték az Urat a sírból és nem tudom, hová tették!”

Érdekes módon, ahhoz a Péterhez szalad, akiről tudja, hogy megfutamodott és tagadott, de nem felejti el Péter vallomását, aki még a nagypénteki események és az üres sir tényének felfedezése előtt Isten sugallatára Jézust Krisztusnak nevezi, vagyis az Ószövetség Istenének. Így Péter apostol tanúsága az az üres sir láttán csak a tények megállapítása végett van, az ígéretek szerint Jézus nem hiúsította meg Isten tervét halálával, hanem inkább beteljesítette feltámadásával. Az ifjabb apostol János önmagét meg sem nevezve mondja:”Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból.”

Gondolom számunkra Húsvét üzenete hasonló, meg kell értenünk és meg kell értetnünk, hogy van újrakezdési lehetőség mindenkinek. Bármilyen mélyre süllyedtünk a bűnben, bármilyen lehetetlennek érezzük életünket, Jézus a mélységekig, a halálig eggyé vált az emberrel. Vele együtt fog kitörni a reménytelenségből, a kisemmizettségből, megalázottságból. Az a Jézus támadt fel, aki az öröktől fogva a teremtő Istennel egy és állandóan újrateremti azokat, akik benne hisznek. A tagadó Pétereket, a parázna Mária Magdolnákat, a kilátástalanságban élő csoportokat, a gyászoló édesanyákat mind magába ölelte Jézus és poklok mélyét megjárva velük együtt életet fakaszt az örök életbe vetett reményen keresztül. Jézus az élet Ura, Jézus él és él mindaz, aki benne él.

Cristus vincit ! Cristus Regnat ! Cristus Imperat! Krisztus győzött, Krisztus vezet, Krisztus uralkodik!

Bartos Károly, plébános

Ima

Ima Ferenc pápáért

     Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket szavával és példájával!

franciscum

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Imáink. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting