Látogatás a kézdivásárhelyi szociális otthonban

Látogatás a kézdivásárhelyi szociális otthonban

 

 Lovagrendünk 2013. szeptember hónapjában adománygyűjtést szervezett a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület által működtetett otthon lakóinak számára. Sok jó ember segítségével sikerült összegyűjteni és átadni egy adományt, amely élelmiszert, ruhát, számítógépet, televíziót, játékokat stb. tartalmazott. Mindenkinek hálás köszönet, aki támogatta a gyűjtést. Isten fizesse!

                Köszönet a szép fogadtatásért, amelyben a lovagrend tagjait részesítették. Jót tenni mindig jó! Feltett szándékunk, hogy adománygyűjtési programjainkat folytassuk és erősítjük, hogy többször és rendszeresen tudjunk segíteni a rászorulóknak.

 2  17  6

 

Adománygyűjtés a lovagrendben

 

Gyűjtés a lovagrendben a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület javára.

     Lovagrendünk elhatározta, hogy szeptember végéig szeretettel és alázattal gyűjtést szervez, a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület javára.

    Nagy alázattal fogadnak bármilyen jó szándékkal felajánlott adományt, hiszen a Szentkereszty Stephanie Egyesület tevékenységi területének megfelelően, felkarolja, úgy a szociális intézetekben, mint a közösségben élő hátrányos helyzetű, valamint fogyatékkal élő gyerekeknek, személyeknek, családon belüli erőszak áldozatainak, az öregeknek, a hajléktalanoknak, krízis helyzetben vagy krízis utáni helyzetben levőknek anyagi és erkölcsi támogatását. Nagyon sok esetben segítenek családon belül bántalmazott nőknek, gyerekükkel együtt új életet kezdeni, amelyhez anyagi feltételek is szükségesek.

     Köszönjük önzetlen emberszeretetüket mindazon személyeknek, akik részt vesznek e gyűjtési programban, valamint azon személyeknek, akik adományoznak.

     Kérjük, akinek lehetősége van, segítse nemes szándékkal a rászorulókat, hiszen jót tenni jó! A következő adományokat gyűjtjük, bárki, akinek van rá lehetősége adakozzon:

- ruha,

- tanszer, szépirodalmi és tankönyvek,

- tartós élelmiszer,

- háztartásbeli kellékek, edények,

- gyógyszer,

- elektronikai eszközök, háztartásbeli gépek,

- bármi, ami neked nem fontos, számukra érték lehet.

Az átadás október 1-jén lesz, bárki részt vehet és segíthet az összegyűlt adományok átadásában.

Köszönjük a felajánlott adományokat!

 gyujtes rend

Gyulafehérvár - Főegyházmegyei működési engedély

erseki jovahagyas

Lovagavatás

Lovagavatás a Szent Gellért Erdélyi Lovagrendben!

       Szeptember 27-én du. 17 órától, Csíkszeredában, nagy ünnepre készül a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend. A délután kezdődő ünnepi szentmisét Exc. és Ft. Tamás József püspök celebrálja. A szentmise végén a lovagrend kormányzója lovaggá üti T. Papp Márton, imecsfalvi plébánost, aki a lovagrend lelki vezetője lesz. Az avatás után jelöltségi esküt tesznek a jelöltséget elnyerő személyek. A lovagavatás helyszíne a püspöki hivatal kápolnája. A szentmise és az avatás nyilvános, mindenkit szeretettel várunk.

la4

 fotó: Lovagavatás 2012 - Kovászna

Ferenc Pápa

Krisztus békéje nem a sírhelyek békéje: Jézust követni azt jelenti, hogy lemondunk a rosszról, az önzésről és a jót, az igazságot, az igazságosságot választjuk. A hit pedig nem egy díszítőelem, hanem a lélek ereje.

(Ferenc pápa szavai a Szent Péter téren)

ferenc pápa 2

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Imáink. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting