Kútfúrás a kézdiszentléleki napközi otthon udvarán

Kútfúrás a kézdiszentléleki napközi otthon javára

 SAM 0421 SAM 0422

      Ígéretéhez híven, a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - tagjainak támogatásával, kutat furatot a kézdiszentléleki P. Bartók Albert napközi otthon udvarán. „Személyesen ígértük meg Böjte Csaba atyának, hogy az idén kutat furatunk az otthon udvarán és lesz víz. Köszönjük a jó Istennek, hogy eleget tudtunk tenni ígéretünknek, továbbá köszönjük a lovagrend tagjainak és barátainak a támogatást, külön megköszönvén a kútfúró mesternek, Fogarasi Endre úrnak az önzetlen segítségét!”, nyilatkozta a lovagrend vezetője. A kis kút vize bőséges, nemrég be is vezették az otthonba, így már az új kút vize folyik a kis otthon csapjain.

          SAM 0429  SAM 0431 

Tankönyvek az erdélyi iskoláknak

100 millió forint értékű tankönyvadomány érkezik Erdélybe

Határon túli gyerekek oktatását segíti a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó

 

     Erdélybe érkezett az első könyvszállítmány, amely 32 raklapnyi, közel 20 tonna súlyú tankönyvadományból áll, amelyet a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend jutat majd el az erdélyi iskolákba. A legalább 100 millió forint értékű tananyagok között olyan könyvek, munkafüzetek és tanári segédletek vannak, amelyeket az erdélyi magyar tannyelvű iskolákban tanárok és diákok ezrei használhatnak majd.

      Az adományt a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tankönyvkiadó) adományozta az Szent Gellért Erdélyi Lovagrendnek, amely vállalja, hogy eljutatja az erdélyi pedagógusoknak és diákoknak. A magyar irodalom és nyelvtan mellett történelem, matematika és természettudományos könyvek is helyet kaptak a szállítmányban. Ezek mellett a pedagógusok munkáját segítő tanári segédletek, valamint az otthoni, szülőkkel közös gyakorlást megkönnyítő munkafüzetek is szerepelnek az adományban.

„Már az ötlet megszületését nagy örömmel fogadtuk és vállaljuk, hogy ezt a nagy értékű adományt méltóképpen és felelősségteljesen szétosztjuk az arra rászoruló erdélyi magyar tannyelvű iskolákba. — mondta el Jánó Árpád, a lovagrend kormányzója.

„Bár tudjuk, hogy szinte lehetetlen az, hogy minden igényt és kérést kielégítsünk, szeretnénk minél szélesebb körbe eljutatni a támogatást. — mondta a lovagrend priorja, T. Papp Márton plébános, az adomány szétosztásának koordinátora.

A határon túli iskolák támogatása magyar nyelvű tankönyvekkel jelentős hagyományokra nyúlik vissza az NTK-nál. A mostani adomány útnak indításakor Kiss János Tamás, az adományt átadó kiadó vezérigazgatója kiemelte: „A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó megalakulása óta feladatának tekinti — nemcsak országhatáron belül, hanem azon kívül is — a magyar nyelvű kultúra építését.”

 

   15 17

 

   23 33

Adománygyűjtés a lovagrendben

 

Gyűjtés a lovagrendben a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület javára.

     Lovagrendünk elhatározta, hogy szeptember végéig szeretettel és alázattal gyűjtést szervez, a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület javára.

    Nagy alázattal fogadnak bármilyen jó szándékkal felajánlott adományt, hiszen a Szentkereszty Stephanie Egyesület tevékenységi területének megfelelően, felkarolja, úgy a szociális intézetekben, mint a közösségben élő hátrányos helyzetű, valamint fogyatékkal élő gyerekeknek, személyeknek, családon belüli erőszak áldozatainak, az öregeknek, a hajléktalanoknak, krízis helyzetben vagy krízis utáni helyzetben levőknek anyagi és erkölcsi támogatását. Nagyon sok esetben segítenek családon belül bántalmazott nőknek, gyerekükkel együtt új életet kezdeni, amelyhez anyagi feltételek is szükségesek.

     Köszönjük önzetlen emberszeretetüket mindazon személyeknek, akik részt vesznek e gyűjtési programban, valamint azon személyeknek, akik adományoznak.

     Kérjük, akinek lehetősége van, segítse nemes szándékkal a rászorulókat, hiszen jót tenni jó! A következő adományokat gyűjtjük, bárki, akinek van rá lehetősége adakozzon:

- ruha,

- tanszer, szépirodalmi és tankönyvek,

- tartós élelmiszer,

- háztartásbeli kellékek, edények,

- gyógyszer,

- elektronikai eszközök, háztartásbeli gépek,

- bármi, ami neked nem fontos, számukra érték lehet.

Az átadás október 1-jén lesz, bárki részt vehet és segíthet az összegyűlt adományok átadásában.

Köszönjük a felajánlott adományokat!

 gyujtes rend

Látogatás a kézdivásárhelyi szociális otthonban

Látogatás a kézdivásárhelyi szociális otthonban

 

 Lovagrendünk 2013. szeptember hónapjában adománygyűjtést szervezett a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület által működtetett otthon lakóinak számára. Sok jó ember segítségével sikerült összegyűjteni és átadni egy adományt, amely élelmiszert, ruhát, számítógépet, televíziót, játékokat stb. tartalmazott. Mindenkinek hálás köszönet, aki támogatta a gyűjtést. Isten fizesse!

                Köszönet a szép fogadtatásért, amelyben a lovagrend tagjait részesítették. Jót tenni mindig jó! Feltett szándékunk, hogy adománygyűjtési programjainkat folytassuk és erősítjük, hogy többször és rendszeresen tudjunk segíteni a rászorulóknak.

 2  17  6

 

Lovagavatás

Lovagavatás a Szent Gellért Erdélyi Lovagrendben!

       Szeptember 27-én du. 17 órától, Csíkszeredában, nagy ünnepre készül a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend. A délután kezdődő ünnepi szentmisét Exc. és Ft. Tamás József püspök celebrálja. A szentmise végén a lovagrend kormányzója lovaggá üti T. Papp Márton, imecsfalvi plébánost, aki a lovagrend lelki vezetője lesz. Az avatás után jelöltségi esküt tesznek a jelöltséget elnyerő személyek. A lovagavatás helyszíne a püspöki hivatal kápolnája. A szentmise és az avatás nyilvános, mindenkit szeretettel várunk.

la4

 fotó: Lovagavatás 2012 - Kovászna

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Imáink. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting