Áldott húsvétot!

 

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK!

 

husvet

 

Pio atya látogatása Mindszenty bíborosnál

 

Pio atya misztikus látogatása Mindszenty bíborosnál

 

A Pio atya szenttéavatási eljárásának aktáit tartalmazó ún. Positio második kötetében a szent szerzetes életének különleges epizódját tárja fel közvetlen munkatársa, Angelo Battisti.

 

 Angelo Battisti, aki 1957-től Pio atya 1968 szeptemberében bekövetkezett haláláig az általa alapított kórház gondnoka és igazgatója volt, a boldoggáavatási eljárásban tanúvallomást tett Pio atya életszentségének különböző megnyilvánulásairól. Valóban egyedülálló, hogy Pio atya mindent tudott mindenkiről, számára nem léteztek fizikai távolságok; mindent Istenben látott – áll Battisti vallomásában.

A Positio 2. kötetének 1638. oldalán olvasható tanúságtételben szó esik Pio atya többek által leírt különleges isteni ajándékáról, a bilokációról is, vagyis arról, hogy a szent egyszerre két helyen is jelen tudott lenni. A visszaemlékezésben az áll, hogy amikor Mindszenty bíborost bebörtönözték, Pio atya egy reggel a szentmise kellékeivel együtt megjelent a bíboros cellájában. A két pap beszélgetett egymással, majd Pio atya ahogyan érkezett, el is távozott – olvasható a Vatikáni Rádió honlapján.

Angelo Battisti évekig nem merte megkérdezni Pio atyától, valóban megtörtént-e az eset. Végül 1965 márciusában egy este, miután befejezte beszámolóját a kórház aznapi munkájáról, mégis rákérdezett: „Atyám, Mindszenty bíboros felismerte önt?” – „Mit képzelsz, láttuk egymást és beszélgettünk, gondolod, hogy nem ismert föl?” – felelte Pio atya, aki letartóztatásától kezdve segítette Mindszenty bíborost. „Ne feledkezz el imádkozni ezért a nagy hitvallóért, aki annyit szenvedett az egyházért” – idézi a szent szavait a vatikáni dokumentum.

Magyar Kurír

mindszenty pio atya

Rendkívüli hírek!

Rendkívüli hírek: Nem terjed eléggé Jézus híre!

 

        Jézus híre egyszerre elterjedt Galilea egész vidékén, miután néhányan látták, hogy a tisztátalan lelkeknek parancsol, miután hallották az „új” tanítást, mégpedig hatalommal alátámasztva mindezt, miután hallhatták a tisztátalan lelkekkel való párbeszédét.

De mi Magyarhonban élünk. Magyarhonban, ahol annak terjed el azonnal a híre, ha valahol valaki valamilyen különadót akar bevezetni, ahol annak terjed el azonnal a híre, ha valahol messze tőlünk lelőnek, megkéselnek, felrobbantanak valamit, valakiket. S annak terjed el azonnal a híre, ha hosszú izgalmas hetek után valaki megnyer egy televíziós szuperprodukcióját, tehetségkutató versenyét.

Rossz hírek, jó hírek terjednek, terjengenek, csak mintha Jézus híre kullogna valahol a mindennapok hírdömpingje sorának végén. Jól van ez így? Vagy amúgy magyarosan erre is illik a régi mondás, miszerint „jó bornak nem kell cégér”?

 

kereszt biblia

 

Másképp ismerem Jézust. Másképp ismerem az Urat. Világosan megmondta: „Menjetek és hirdessétek…!” Párbeszédet folytatok Vele, hiszen imádkozó ember vagyok, s párbeszédünkben replikázok: „Menni? Hova, Jézus? Hirdetni? Mit, Jézus? Nem láttalak téged imaházban felolvasni, tanítani. Nem éreztem még, hogy hatalommal tanítanál, s nem úgy, mint az írástudók. Nem hallottalak még téged, Jézus, párbeszédet folytatni démonokkal, hogy megrendülve felfigyeltem volna rá. S nem tapasztaltam még, Jézus, hogy parancsolnál a tisztátalan lelkeknek és azok nagy kiáltással távoznának a fogva tartottakból. Ha megyek is Jézus, mert menni kell (látod mindig úton vagyok), de hírem sajnos nincs Rólad.”

S ekkor feleszmélek üveges tekintetemből, megfáradt, hírektől túltáplált európai-magyar létemből, s megrázom magam. S rádöbbenek. Akár férfiak vagyunk, akár nők, férjjel, férj nélkül, feleséggel, feleség nélkül, de ami közös: a világra van gondunk. (Holott talán már arra sincs, hogy férjünknek/feleségünknek tetsszünk…) Igen, a világra van gondom. S valójában az Úrra! Nos hát... Rá mégis kevés gondunk van. Hát hogy van ez Európa? Hogy van ez Magyarország? Alig lenne valaki, akinek gondja van az Úrra?

„Kit küldjek? Kit küldhetek?” Mély csönd. Lehorgasztott fejek, szemérmesen lesütött szemek, ujjaink zavart babrálása. S egyszer csak… Hátulról valaki fejét felemeli. Tekintete egyenesen előre szegeződik, feláll. „Engem küldj!” Valaki megérzi szíve mélyén a prófétaság karizmáját, melyet az Úr az ő szent népe (magyar népe) körében is bőkezűen osztogat. S a nép körében támadt új prófétának két kérdése van csupán Pásztora és pásztora felé: „Mi az üzenet? Hova menjek?” S ezzel élni kezd a Jó Hír: a Mennyek Országa elközelgett. Köztetek van.

Forrás: Magyar Kurír

Márton Áron hitvallása

Márton Áron hitvallása

 

Bölcsőm közönséges deszkából volt összezárva, amilyen lesz a koporsóm is. De fáját a csíki hegyekben vágták, ahol az őrt álló fenyőerdők koszorúja gyökerével sziklába kapaszkodik s makacsul állja a viharok tépését; ahol az emberek századok óta küzdenek a mostoha életviszonyokkal, mert tudják, hogy a sötét borulat mögött is ott van Isten s beléje vetik a bizalmukat.
Innen jöttem s nem hoztam mást csak a halálos szerelmet népem és az emberek iránt s a katolikus hitet, melyet hitvalló és hitükből élő nemzedékek a Csíksomlyói Mária lábainál mélyítettek el és örökítették át századok során.

(Márton Áron 1938. szeptember 29-én a kolozsvári plébánosi beiktatásakor mondott beszédéből)

aronkep

(Hatzack Lukácsovits Magda festménye - a művésznő szívélyes engedélyével)

Szent Antal - Isten kedves szentje

 

Szent Antal - Isten kedves szentje

 

Hatalmas csodatevő erődben bízva,
hozzád menekülök szükségeimben, testi-lelki bajaimban.

Szíved annyira lobogott Isten és felebarátaid szeretetének tüzétől,
hogy méltó voltál a szegénységben született kis Jézust karjaidon hordozni.

Azért fordulok hozzád teljes bizalommal, és kérlek,
légy közbenjáróm az édes Üdvözítőnél, hogy könyörüljön rajtam mostani szükségemben.

Nyerd meg hát számomra azt a kegyelmet, amelyért alázattal esedezek hozzád: hogy erősítsd meg lelkem és vezess a nekem rendelt úton.
Ha megsegítesz engem, ó, dicsőséges Szent Antal, akkor alamizsnát ajánlok fel a szegényeknek, akiket annyira szerettél a földön.

Ámen.

 

szent antal

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Imáink. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting