Emlékezés Lóczi Gyulára

Ha meghal a véges, végtelenné válik,

ha elpusztul a ma, jön az örök holnap.

Véget ér a lét, amely szürke elődje

az örök életnek, az áldott valónak.

Lovag Zárug László

 

 Valahová mindig érkezünk...

 

Krisztusban szeretett gyászoló Lovagtársaim!

 

Soraimmal emlékezni szeretnék lovagjelöltünkre, Lóczi Gyulára. A kis, mosolygós, tenni vágyó barátunkra.

A jelölti beszélgetés alkalmával, több órát töltöttünk a plébániai ebédlő csendjében, sok minden szóba került, család, barátok, munka, lovagrend és közös tervek. Jó érzés volt vele beszélgetni, hallgatni élettapasztalatát, amelyet alázattal osztott meg velem. Úgy csüngtem ajkán, néha szótlanul, és éreztem önmagamban, hogy Isten újra egy értékes emberrel áldott meg, engem és a lovagrendet is.

Mosollyal az arcomon próbáltam, eloszlatni kételyeit és aggályait azzal kapcsolatosan, hogy ő vajon meg tud-e felelni a lovagi élet elvárásainak.

Újra éreztem azt, hogy nekem lenne mit tanulnom tőle és nem fordítva. Izgatott volt, kicsinek érezte magát a feladathoz, de a szívében ott égett a tűz. Az a tűz, amely nem perzsel, nem éget, hanem másokért lobog. Gyula szívében ott volt a tenni akarás tüze, élete utolsó pillanatáig.

Tervezgettünk, hogy miben tudna segíteni, hogy látja ő a helyét a Lovagrendünkben. Öröm volt a lelkemben, mikor láttam, hogy szeme lassan – lassan megtelik csillogással. Abban a pillanatban tudtam, megtalálta és megértette. Megértette, hogy szükségünk van egymásra és azt is megtalálta, hogy miben tud ő a mi kis lovagi közösségünk segítségére lenni.

Láttam rajta, hogy nyugodt és boldog. Ezzel a lelkesedéssel, ültünk le ebédelni. Tudom, hogy ez a lelkesedés van most is benne, amikor a földi asztaltól, átült a Mennyei Atya asztalához.

 

Krisztusban szeretett gyászoló Lovagtársaim!

Barátaim! Gyula jelöltünk vidám ember volt, aki mindig szerette élni az életet, megélni minden egyes pillanatát. Jézus szavaival élve ezt az életérzést talán így tudnám érzékeltetni: „Mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. (Jn 13. 1b.)”

Szerette a családját, feleségét és gyermekeit. Isten iránti hálával és alázattal beszélt róluk. Ez az alázat, akkor is megmaradt mikor önmagáról és munkájáról beszélt.

Minket is szeretett, hiszen ez a szeretet késztette őt arra, hogy útra keljen és velünk ünnepeljen a Szűz Anya lábánál. Ez a Krisztusban gyökerező szeretet, szőtte át egész életét, munkásságát. Ez a szeretet volt élete és ez lett – tragikus körülmények közt – az örök jutalma is.

 

gyula

 

 

Tudom, emberileg nehéz elfogadni az események sorát, de a vigaszt és erőt, abban a két személyben kell keresnünk, akik Gyula életének is központi rúgói voltak, Jézus Krisztusban és a fájdalmainkat enyhítő Boldogságos Szűz Anyában.

Hiszem, hogy a magasság elérésére bátorság kell, az embernek le kell győznie önmagát, és Gyula képes volt erre. Legyőzte a halált és velünk ünnepelt és imádkozott a Csíksomlyó hegyén a Szűz Anya lábánál. Most már egy másik ország tagja, ahol nincs fájdalom és gyász, de hiszem, hogy a hegyről hazatérve, mindannyian vittünk szívünkbe egy kis Lóczi Gyulát.

 

Krisztusban szeretett gyászoló Lovagtársaim!

“ Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.(Jn 13. 15.)”

Igen úgy érzem példát adott nekünk, hitről, kötelesség tudatról, szeretetről, lovagi viselkedésről, önfeláldozásról.

Ő volt az, aki arra a kérésemre, hogy lovagként, de jelöltként is legalább két, háromszor kell jönni Erdélyi rendezvényekre, ezt válaszolta “ A magyarországi lovagokat nem kell kímélni, hogy távol vannak. Osszák be idejüket és többször is el tudnak jönni Erdélybe”. Számomra ezek a válaszok jelentették azt, hogy ismét követ találtunk, “szegletkövet”, melyre lehet építkezni.

Tetszett, hogy nem nehézségeit sorolta (biztos voltam benne, hogy vannak azok is), hanem a cselekvés módozatát latolgatta, hogy hogyan? És mikor. Nála ez azt jelentette, hogy itt és most.

Köszönöm ezt neked Gyula. Köszönöm, hogy rövid ismeretségünk alatt megmutattad, milyennek kell lennünk nekünk, Lovagoknak. Fizessen neked Isten az örök boldogsággal.

Záró gondolatként a következő Jézusi mondatot idézem: “Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13. 35)

A Gyulával való bensőséges kapcsolatom fényében ma ezt így fogalmaznám meg: arról fogja megtudni mindenki, hogy mit jelentettél nekünk, hogy mindazt, amit tanulhattunk tőled és mindazt, amire tanítottál visszatükrözzük életünkkel.

Kedves barátunk, Lóczi Gyula, elindultál és haza érkeztél. Ne feledd azonban, hogy ott is küldetésed van, közbenjárni azokért, akik itt harcoljuk életünk harcait. Amikor meg úgy látod, hogy nem bírjuk keresztjeink súlyát, küld huncut mosolyod, hogy tudjuk te ott is velünk vagy.

T. Papp Márton, plébános, a lovagrend lelki vezetője

 

gyula3

Mindszenty megemlékezés Kovásznán!

"Állok Istenért, Egyházért, Hazáért"

 

Megemlékezünk Kovásznán - MINDSZENTY JÓZSEF - bíboros, hercegprímás halálának 40. évfordulójáról, 2015. május 10-én, vasárnap, a 11 órakor kezdődő szentmisén, majd azt követően a Mindszenty-szobor előtt közösen imádkozunk a magyar főpásztor boldoggá avatásáért!

mindszenty unnep 2

Barsi Balázs OFM - Gondolatok

            

                 Miért engedi Isten, hogy annyi jó szándék, nemes cselekedet kárba vesszen, sőt visszájára forduljon; miért engedi, hogy művét tönkretegyék, szolgáit megalázzák; miért nézi tétlenül, hogy a gonoszság, a rosszindulat, az erőszak diadalmaskodjék? Hiszen eddig azt hittük, hogy ha Isten a mi oldalunkon áll, senki sem árthat nekünk, és ügyét győzelemre visszük. Mindannyiszor, amikor ilyen és hasonló gondolataink támadnak, és úgy véljük, hogy mi jobban meg tudnánk védeni Isten ügyét, ha a helyében lennénk, eláruljuk, hogy még mennyire emberi módon képzeljük el Isten hatalmát. Nem gondolunk arra, hogy Jézus Krisztus a gyűlölet eláradásának órájában adta szeretetének legnagyobb jelét, s a rázúduló rosszindulatot ismét csak visszájára fordította, hogy „ahol eláradt a bűn, ott túláradjon a kegyelem”. Azzal, amit az utolsó vacsorán, a kereszt árnyékában tett, megnyitotta a bűnbocsánat forrását, melyből megszületett az Egyház és a szentségek.

             Ez Isten hatalmának titka, és ez az ő ügye győzelmének módja. Ez nyilvánul meg a jeruzsálemi hívek magatartásában, akik az üldöztetés hatására nem szélednek szét félve és csalódottan, mint Nagypénteken az apostolok, hanem felismerik az új feladatot és lehetőséget, s az eddig belterjes Egyház most missziós Egyházzá alakul.

              Úr Jézus, kérünk, ne hagyd, hogy a meg nem értés, rosszindulat, amely időnként ér bennünket, elkeserítsen vagy kedvünket szegje, de azt se engedd, hogy az igazság mártírjaként bezárkózzunk sértődöttségünkbe. Tápláld bennünk szentségeid által az isteni életet, hogy minden körülmények között a Tőled kapott új természetünk szerint éljünk, és akár üldöztetést szenvedve is részt vegyünk Isten üdvösségtervének megvalósításában.

Dr. Barsi Balázs OFM

 

 barsi balazs

Isten éltesse a gyulafehérvári főpásztort!

 

Jakubinyi György érsek, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora április 29-én ünnepelte püspökké szentelésének huszonötödik évfordulóját. 

A jó Isten tartsa meg a főpásztort jó erőben és egészségben! Ad multos annos!

jakubinyi gyorgy

NEMADOMFEL koncert

NEMADOMFEL KONCERT

A Nemadomfel Együttes egy olyan zenekar, amelyben a szólisták kivétel nélkül sérült (fogyatékos) előadók. Ez adja az előadások különleges hangulatát és üzenetét, amely mellett jelen van a magas szintű zenei színvonal. Az együttes koncertjének a támogatásával a fogyatékosok integrációját támogathatjuk.

Helyszín: Kovászna, Városi Művelődési Ház, 2015. április 21-én, kedden, 18 órától.

Az eseményt a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend szervezi és támogatja.

nemadomfel koncert kovaszna

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Imáink. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting