Félpercesek


Állati hízelgés és emberi szeretet

 

II. Alfonz (1448-1495) szicíliai-nápolyi király - Aragóniai Beatrix magyar királyné bátyja és I. Mátyás, valamint II. Ulászló magyar királyok sógora. - Szicíliából hajózva enni adott a hajót körülrepdeső madaraknak, melyek a kapott élelemmel tovább repültek. Erre a király a következő megjegyzést tette: 

"Íme ilyenek az én udvarlóim, ha szükségük van rám, eljönnek, ha nyertek tőlem hivatalt, vagy ajándékot, elrepülnek és vissza sem térnek addig, míg ismét nincs szükségük rám."

 **

A lelkek megkülönböztetésének birtokában mondta ezt, Alfonz király. És te meg tudod-e különböztetni az állati hízelgést és az emberi szeretetet? Legalább ma próbáld meg.

 Forrás:    http://dkjozsef.blogspot.ro/

 

Félpercesek

   Nagy Sándort egyszer az ellenséges túlerő beszorította egy sziklavárba. Már-már csüggedni kezdett, mikor megpillantott egy hangyát, mely önmagánál tízszer nagyobb terhet igyekezett fészkébe cipelni. Nagy Sándor megfigyelte, hogy az apró állatka 71-szer esett vissza a teher súlya alatt, de a 72. alkalommal mégis sikerült azt a hangyabolyba becipelni. - Mit? Kiáltott fel Sándor erőre gyulladva. Egy oktalan állat ilyen kitartásra képes és én a férfi elcsüggedjek? Kitört a várból és győzött. Így tanította bátorságra, önbizalomra, akarata kifejtésére a világ egyik legrettenthetetlenebb hősét, a világ egyik igénytelen állatkája – a hangya.

 *

Téged is ostromol a 365 nap, a kronosz (a mérhető, folyó idő)? Szemléld Krisztust és felismered a kairoszt (az Istennel megélt kegyelmi idő). Az ő kegyelmével minden, még a bűn és a halál is legyőzhető!

 **

Nagy Sándor, miután elfoglalta Görögországot, Kraneioszba érkezett. Mindenki tisztelgett, csak Diogenész sütkérezett a hordójában. Az uralkodó odament és megkérdezte a bölcset:

- Tudod-e ki vagyok?

- Sándor vagy, a világ ura! – felelte Diogenész.

- Kérj valamit és teljesítem! - ajánlotta az uralkodó.

- Állj odébb, hogy süssön a nap!

- Kérj bármit és teljesítem! – mondta újra Sándor.

- Mondd a legyeknek és szúnyogoknak, hogy ne csípjenek!

 *

Fogadd el magad olyannak, amilyen vagy. Csak addig nyújtózkodjál, ameddig a takaród ér. Istentől kérj olyat, amit csak Ő adhat és megleled a belső békédet.

Félpercesek

Perzsa király és a görög bölcs

  

 

Cyrus, a világhírű perzsa uralkodó 12 éves korában, nagybátyjának, a médek királyának udvarába került. Idő teltével feltűnt a királynak, hogy a fiatal fiú nem engedi, hogy poharába bort töltsenek. Kérdőre vonta hát Cyrust, hogy miért nem iszik bort.  Attól félek – felelte –, hogy a bort megmérgezték, mert mikor a minap, születésnapodon, barátaiddal lakmároztatok, észre vettem, hogy a szolga mérget öntött poharaitokba. A király csodálkozva nézett a fiúra. Igen, az úgy volt – folytatta a fiú –, hogy akik ittak belőle, azoknak testük is és eszük is megbénult.

Először összevissza kezdtek beszélni nagy hangon, és egyik sem figyelt a másikra. Azután énekeltek, ahányan annyifelé, más szöveget és dallamot úgy, hogy azt alig lehetett kibírni.   És még táncolni is akartatok, de lábaitokon nem tudtatok állni, csak úgy tántorogtatok.  A végén azt sem tudtátok, hogy kik vagytok. Te nem tudtad, hogy király vagy, azok pedig nem tudták, hogy alattvalók.

 *

Diogenész egy vendégségben sok bort kapott a kupába, melyből elöntött egy számottevő részt. Ezért többen elmarasztalták, amire ő ezt válaszolta: 
Ha mind kiittam volna, nem csak a bort, hanem magamat is elveszítettem volna.

 **

Milyennek szeretnéd látni magad az  ünnepléseket követő nap? 

Te tudod-e, hogy Isten gyermeke vagy? Ne fáraszd ki a jobb kezed! Ne veszítsd el magad!

Forrás: http://dkjozsef.blogspot.ro 

Félpercesek

Előzékenyebb vagy-e, mint ő?

 

Milétoszi Thalész (Kr.e. 624 k. – Kr.e. 546-ban az olympiai játékok alatt) kezdetben olaj kereskedéssel foglalkozott, beutazta az akkor ismert művelt világot Mezopotámiától Egyiptomig. Tanult és megalapította a milétoszi iskolát. A legkorábbi görög természetfilozófus, aki a dolgok összességének mint egésznek a természetét kutatta. A matematikában és a csillagászatban jártas, a hét görög bölcs egyike. Platón szerint “amikor csillagászati megfigyelései közben fölfele nézve beleesett egy gödörbe, egy elmés és csinos trák szolgálólány kigúnyolta, mondván, hogy erősen vágyik ugyan az égi dolgok ismeretére, de fogalma sincs arról, ami háta mögött és a lába előtt van.” Az ő eredménye a párhuzamos szelők-tétele (Thalész-tétele).

A bölcs Thalész útközben találkozott egy ismerőssel és nagyon előzékenyen köszöntötte őt. Ez azonban figyelemre sem méltatva, büszkén elment mellette. Barátai azt hitték, hogy ez a bölcset bántani fogja s ki is fejezték a bölcs előtt, hogy milyen szégyen egy ilyen híres embernek a köszöntését nem viszonozni. Thalész így szólt: Szégyen-e az reám nézve, hogy előzékenyebb vagyok, mint ő?

**

“Légy figyelmes mások iránt. Semmi sem olyan megnyerő és lekötelező, mint a gyöngéd figyelem. A figyelmetlenség sért, s igen gyakran kétszeres viszonzást von maga után. A figyelmetlenséget vagy hiú gőgnek, vagy szemtelenségnek szokták az emberek tulajdonítani, s hiszem, hogy e két vád mindenikétől irtóznál.” (Deák Ferenc)

 

Forrás: http://dkjozsef.blogspot.ro

Félpercesek

V. György brit király ajándéka

 

1936-ban a Manchester Guardian című nagy angol lap írta  a következő történetet az elhunyt brit királyról, V. Györgyről (1865–1936), akit Vindsorban és a Buckingham-palotában a látogatók csak különleges, előírt alkalmakkor láthattak. Ott úgy élt, s úgy is kellett élnie, mint egy király.

Ám élete jó részét Sandringhamben, vidéki, családi birtokán töltötte, s úgy is szeretett élni, mint egy vidéki földesúr, barátai és alkalmazottai között. Itt történt egy alkalommal, hogy mikor a sandringhami vasárnapi iskolában ő osztotta ki a díjakat, azt mondta egy kicsi leánykának, aki ajándékot kapott bibliai tárgyakból adott jó feleleteiért: „Örvendek, hogy ezt az ajándékot neked adhatom, s én úgy érzem, hogy nekem jogom is van ezt az ajándékot neked adni. Csaknem ötven esztendővel ezelőtt megígértem édesanyámnak, hogy mindennap elolvasok egy részt a Bibliából, s ezt az ígéretemet mindig megtartottam.”

E történetből érthető, hogy mi volt a király egyéni nagyságának, igazságosságának fő forrása, s mi tette azt, hogy nemcsak hivatalos gyász, hanem népének őszinte könnyei kísérték utolsó útjára. 

 

** 

Isten szava segít, hogy úgy élj, ha meghalsz, mindenki sírjon, csak te mosolyogj! 

 

 Forrás: http://dkjozsef.blogspot.ro

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Félpercesek. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting