Félpercesek


A legfontosabb megvolt-e?

Egy angol kapitány vendégül hívta hajójára az indiánok misszionáriusát és a törzsfőnököt egész kíséretével együtt. Minden pompás volt. Ezüst serlegek, drága tányérok, válogatott ételek. A házigazda már evett, de a bennszülött indiánok zavartan néztek egymásra. Nem nyúltak az ételhez. A kapitány ijedten kérdezte meg a misszionáriust:

-   Talán nincsen ízlésük szerint az elkészített étel? Vagy hiányzik valami?

-   Igen, a legfontosabb hiányzik - felelte a misszionárius. Ők ugyanis nem nyúlnak addig az ennivalóhoz, amíg nem mondták el imádságukat.

 **

Ma életed egy új napját kaptad. Már hozzá is láttál fogyasztani. És megvolt-e a legfontosabb?

Félpercesek


Azért mert magyar és keresztény!

 

Árpád-házi Szent Margit (1242-1270) hiteles életrajza olvastán elborzad a mai ember: hideg kolostor, minimális ápoltság, elviselt ruhák, a kellemetlen munkák végzése, böjtök, imádság nappal és éjjel, elmélkedés Jézus öt sebéről és az Eucharisztiáról, vezeklés és önostorozás. E világ királyainak visszautasítása.

Megkívánja ezt az Isten? 

És ha nem kívánja meg, elfogadja-e?

Miért élt Margit? 

Miért lelkesültek életrajzírói, amikor róla írtak?

A mai ember fölöslegesnek véli a szenvedés eltűrését.

Miért tette mindezt Margit, IV. Béla magyar király leánya?

 

- Azért mert magyar és keresztény! 

 

1. Szent Margit magyar volt. Prohászka Lajos a Vándor és bujdosó c. könyvében úgy fogalmaz, hogy a magyar "gens sibi prodiga", önmagát pazarló nemzet.

A magyar pazarló, gáláns nemzetség. Akit vagy amit megszeret, azért nem sajnál semmit sem, sőt önmaga érdekét nem nézve, parádésan veti be minden erejét és vagyonát az eszme vagy szerelme szolgálatába.

Ha ebből a szemszögből nézzük Margitot, túlzásaiban észre kell vennünk a parádés, nagylelkű magyart, aki szeretete tárgyától, Istenétől nem sajnál semmit sem. Sőt! A magyarnál a szeretet vérre menő.

 

2. Szent Margit szerette Istenét, és mert tudta, hogy Isten a szenvedésnek és az áldozatnak üdvösséghozó teremtő szerepet szánt. Ezért nem kímélte és nem mérsékelte magát.

Pazarló magyar lelkületére ráduplázott az evangéliumi kereszténység is.

- Mindannak, aki kér,… - Aki elakarja venni ruhádat,… - Ha valaki egy mérföldnyire kényszerít,.. – Aki utánam akar jönni, … - Adjatok kölcsön,.. – ő ezt a szabályt követte.

 

3. Margit megismerte Krisztus végtelen szeretetét! A keresztáldozat.

- Krisztus értünk adta magát, „amikor bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk, noha az igazért is…" (Róm 5, 6). „A szeretet lényege, hogy Isten előbb szeretett minket” (1Jn 4).

Ha ebből a szempontból nézzük, Margit egyszerre Istené és a nemzeté volt és maradt.

Tudunk-e áldozatot és szenvedést vállalni Istenért és nemzetünkért?

 

Forrás: http://dkjozsef.blogspot.ro

Félpercesek

 

Ammamaram, Anyafa lakójának üzenete              

 

A messzi India egy kis falujában áll az a fa, amelyről senki nem tudja, hány éves lehet. Érdekes neve van, úgy hívják Ammamaram, ami magyarul azt jelenti: anyafa. Törzsében olyan nagy üreg található, amelyben kényelmesen elfér egy ember. 

Sok évvel ezelőtt a hagyomány szerint ebben lakott egy idős férfi. A fa gyümölcsével táplálkozott és leveléből készítette ruháját is.  Halála után a fa háncsára írva a következő feliratot találták: „A fa nem eszi meg a saját gyümölcsét. A folyó nem issza meg a saját vizét. A felhő nem a saját javára hullatja az esőt.A jó ember másoknak szenteli életét.”

 **

A keresztény élet (legyen az papi, szerzetesi, családi élet) minden szabálya benne foglaltatik Jézus szavaiban:  „Értük szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban” (Jn 17,19). 

– Márton Áron éppen 53 évvel ezelőtt ezt mondta egy papszentelés alkalmával:  ,,Isten megváltó tervének vagytok a munkatársai!”

 

Félpercesek


Morus Tamás bölcsessége

 

VIII. Henrik (1491 – 1547) angol király megbízta lordkancellárját  Morus Szent Tamást (1478 – 1535), hogy adjon át egy éles hangú jegyzéket a francia királynak.

Morus tiltakozott: Felség, ismeri a királyt. Ha úgy tetszik neki, ezért lefejeztethet engem.

-   Ne aggódjon - felelt VIII. Henrik - ha ezt megteszi, a Londonban élő franciák fejét mind leüttetem.

-   Ez nagyon szép felségedtől – szólt Morus - de nem hiszem, hogy ezek közül egy is illene az én

nyakamra!

**

Jó bölcsen gondolkodni. Mert a bosszú csak elmélyíti a sebet. Két rossz cselekedetből nem lesz egy jó!

Forrás: http://dkjozsef.blogspot.ro/


Félpercesek


Látjuk csillagát napkeltével?

               Az ég csillagait szeretjük szemlélni. Sőt korunk embere szeret egyrészt csillagokat állítani szürkének látszó világunkba, másrészt szeretne felszállni a történelmi nagyságok csillagösvényére. Ha elcsendesedünk és lelkünk mélyére nézünk, akkor elmondhatjuk, hogy köztünk is vannak csillagok. Most nem azon tűnő csillagokra gondolok, akiket a mozi vásznon, a tv képernyőjén vagy a színpadon lehet látni, hanem azokra, akik a napkeleti bölcsek  útját, lelkületét hordozzák szívükben. 

1926-ban vezették be a világmisszió megünneplését az Egyházban. A Hitterjesztés Művének kezdeményezésére október lett a világmisszió hónapja. A hónap utolsó előtti vasárnapja pedig Boldog II. János Pál pápa rendeletére a világmisszió vasárnapja.

1926-ban történt, hogy egy párizsi, szegény, vak asszony 27 frankot adott missziói célokra. Midőn emiatt ismerősei megfedték, hogy anyagi erején felül adakozott, azt mondta: “Nem adtam sokat. Vak vagyok, olajra nincs szükségem. Hasonló szegény társaimat megkérdeztem, hogy mennyit adnak ki egy év alatt olajra, s azt mondták, hogy 27 frankot. Én tehát e 27 frankot a pogányoknak adtam világosságképpen.”

**

 “Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” – mondták a napkeleti bölcsek (Mt 2,2). A párizsi szegény, vak asszony lelkület ma is csillagként irányít.

 Fényét látod és hordod?

Forrás: http://dkjozsef.blogspot.ro/

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Félpercesek. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting