Félpercesek

Nyomtatás
Megjelent: 2013. március 11. hétfő

A hírnévtől az oltárhoz lépett

 

Az első világháborúban Emile Pierre francia ezredes dicső hírnévre tett szert. Egész Franciaország ismerte a hős repülőtiszt nevét, aki 21 éven át szolgált a repülőknél. A háborút követően nagy feltűnést keltett az a hír, hogy levetette egyenruháját s azt a Szulpiciánus Papok Társasága öltönyével cserélte fel. Ezt a papi kongregációt 1642-ben alapította J.-J. Olier, kispapok nevelésére.
Nevüket a párizsi plébánia templomról kapták, melynek patrónusa Szent Szulpic volt. A francia forradalom idején 18 tagjuk vértanúságot szenvedett, és Napóleon 1811-ben  megszüntette a kongregációt. 1818-ban újjá szerveződtek. 

 

Nevelésükben jellegzetes: az Eucharisztia tisztelete, a papság megbecsülése, a belső élet és a Jézus Krisztussal való egyesülés. Csak világi tanulmányokat már elvégzett növendékeket(ma érettségizetteket) vesznek föl. Az elöljárók, akik egyúttal tanárai és lelkivezetői a növendékeknek, együtt élnek velük. A 20. század elején a legkiválóbb francia papnevelő intézet volt a szulpiciánusok párizsi szemináriuma.

Emile ezredes teológiát végzett és egy húsvét hétfőn mondta első szentmiséjét. Erre az ünnepségre a rokonai és barátai mellett megjelent a párizsi helyőrség repülőezredének tisztikara egyenruhában. Az első sorban ott álltak kitüntetéseikkel az egykori bajtársak, akik együtt túlélték a nagy világégést.

A híres pilóta az egyház kérésével fordult barátaihoz: "Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves  legyen a mindenható Atyaisten előtt."

http://dkjozsef.blogspot.ro

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Félpercesek. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting