Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozta a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend, Márton Áron Tartományának honlapján! Közösségünk a Római Katolikus Egyház törvényei szerint működő szervezet, „krisztushívők  magántársulása” formában.

 

lovagrendi cimer1 

 

Legfrissebb híreink

 

 

Új evangelizáció eredményesen – de hogyan?

three-gold-stars1

„A Szentlélek az evangelizáció valódi hajtóereje”

 
 

Emlékezés Lóczi Gyulára

Ha meghal a véges, végtelenné válik,

ha elpusztul a ma, jön az örök holnap.

Véget ér a lét, amely szürke elődje

az örök életnek, az áldott valónak.

Lovag Zárug László

 

 Valahová mindig érkezünk...

 

Krisztusban szeretett gyászoló Lovagtársaim!

 

Soraimmal emlékezni szeretnék lovagjelöltünkre, Lóczi Gyulára. A kis, mosolygós, tenni vágyó barátunkra.

A jelölti beszélgetés alkalmával, több órát töltöttünk a plébániai ebédlő csendjében, sok minden szóba került, család, barátok, munka, lovagrend és közös tervek. Jó érzés volt vele beszélgetni, hallgatni élettapasztalatát, amelyet alázattal osztott meg velem. Úgy csüngtem ajkán, néha szótlanul, és éreztem önmagamban, hogy Isten újra egy értékes emberrel áldott meg, engem és a lovagrendet is.

Mosollyal az arcomon próbáltam, eloszlatni kételyeit és aggályait azzal kapcsolatosan, hogy ő vajon meg tud-e felelni a lovagi élet elvárásainak.

Újra éreztem azt, hogy nekem lenne mit tanulnom tőle és nem fordítva. Izgatott volt, kicsinek érezte magát a feladathoz, de a szívében ott égett a tűz. Az a tűz, amely nem perzsel, nem éget, hanem másokért lobog. Gyula szívében ott volt a tenni akarás tüze, élete utolsó pillanatáig.

Tervezgettünk, hogy miben tudna segíteni, hogy látja ő a helyét a Lovagrendünkben. Öröm volt a lelkemben, mikor láttam, hogy szeme lassan – lassan megtelik csillogással. Abban a pillanatban tudtam, megtalálta és megértette. Megértette, hogy szükségünk van egymásra és azt is megtalálta, hogy miben tud ő a mi kis lovagi közösségünk segítségére lenni.

Láttam rajta, hogy nyugodt és boldog. Ezzel a lelkesedéssel, ültünk le ebédelni. Tudom, hogy ez a lelkesedés van most is benne, amikor a földi asztaltól, átült a Mennyei Atya asztalához.

 

Krisztusban szeretett gyászoló Lovagtársaim!

Barátaim! Gyula jelöltünk vidám ember volt, aki mindig szerette élni az életet, megélni minden egyes pillanatát. Jézus szavaival élve ezt az életérzést talán így tudnám érzékeltetni: „Mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. (Jn 13. 1b.)”

Szerette a családját, feleségét és gyermekeit. Isten iránti hálával és alázattal beszélt róluk. Ez az alázat, akkor is megmaradt mikor önmagáról és munkájáról beszélt.

Minket is szeretett, hiszen ez a szeretet késztette őt arra, hogy útra keljen és velünk ünnepeljen a Szűz Anya lábánál. Ez a Krisztusban gyökerező szeretet, szőtte át egész életét, munkásságát. Ez a szeretet volt élete és ez lett – tragikus körülmények közt – az örök jutalma is.

 

gyula

 

 

Tudom, emberileg nehéz elfogadni az események sorát, de a vigaszt és erőt, abban a két személyben kell keresnünk, akik Gyula életének is központi rúgói voltak, Jézus Krisztusban és a fájdalmainkat enyhítő Boldogságos Szűz Anyában.

Hiszem, hogy a magasság elérésére bátorság kell, az embernek le kell győznie önmagát, és Gyula képes volt erre. Legyőzte a halált és velünk ünnepelt és imádkozott a Csíksomlyó hegyén a Szűz Anya lábánál. Most már egy másik ország tagja, ahol nincs fájdalom és gyász, de hiszem, hogy a hegyről hazatérve, mindannyian vittünk szívünkbe egy kis Lóczi Gyulát.

 

Krisztusban szeretett gyászoló Lovagtársaim!

“ Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.(Jn 13. 15.)”

Igen úgy érzem példát adott nekünk, hitről, kötelesség tudatról, szeretetről, lovagi viselkedésről, önfeláldozásról.

Ő volt az, aki arra a kérésemre, hogy lovagként, de jelöltként is legalább két, háromszor kell jönni Erdélyi rendezvényekre, ezt válaszolta “ A magyarországi lovagokat nem kell kímélni, hogy távol vannak. Osszák be idejüket és többször is el tudnak jönni Erdélybe”. Számomra ezek a válaszok jelentették azt, hogy ismét követ találtunk, “szegletkövet”, melyre lehet építkezni.

Tetszett, hogy nem nehézségeit sorolta (biztos voltam benne, hogy vannak azok is), hanem a cselekvés módozatát latolgatta, hogy hogyan? És mikor. Nála ez azt jelentette, hogy itt és most.

Köszönöm ezt neked Gyula. Köszönöm, hogy rövid ismeretségünk alatt megmutattad, milyennek kell lennünk nekünk, Lovagoknak. Fizessen neked Isten az örök boldogsággal.

Záró gondolatként a következő Jézusi mondatot idézem: “Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13. 35)

A Gyulával való bensőséges kapcsolatom fényében ma ezt így fogalmaznám meg: arról fogja megtudni mindenki, hogy mit jelentettél nekünk, hogy mindazt, amit tanulhattunk tőled és mindazt, amire tanítottál visszatükrözzük életünkkel.

Kedves barátunk, Lóczi Gyula, elindultál és haza érkeztél. Ne feledd azonban, hogy ott is küldetésed van, közbenjárni azokért, akik itt harcoljuk életünk harcait. Amikor meg úgy látod, hogy nem bírjuk keresztjeink súlyát, küld huncut mosolyod, hogy tudjuk te ott is velünk vagy.

T. Papp Márton, plébános, a lovagrend lelki vezetője

 

gyula3Mindszenty megemlékezés Kovásznán!

"Állok Istenért, Egyházért, Hazáért"

 

Megemlékezünk Kovásznán - MINDSZENTY JÓZSEF - bíboros, hercegprímás halálának 40. évfordulójáról, 2015. május 10-én, vasárnap, a 11 órakor kezdődő szentmisén, majd azt követően a Mindszenty-szobor előtt közösen imádkozunk a magyar főpásztor boldoggá avatásáért!

mindszenty unnep 2Copyright 2013 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Főoldal. Márton Áron Tartomány
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free